Morten Røssland begynner som daglig leder i Arna Bjørnar

Startskuddet for satsing mot 2016 avfyres nå!

Styret i Arna Bjørnar Fotball kan nå melde at prosessen med ansetttelse av ny daglig leder nå er avsluttet. Det var gledelig å registrere at det var mange svært godt kvalifiserte søkere og at utvelgelsesprosessen derfor ble svært vanskelig med så mange gode kandidater. Det er alltid et luksusproblem med sterk konkurranse og det gir oss trygghet for kvalitet. Dessuten gleder det oss at klubben anses som en attraktiv arbeidsplass for folk med interesse for fotball og videre utvikling.Klubben vil derfor takke alle søkerne for den interessen de viste.

 Klubben har etter at Christer Sælen ble ansatt hatt svært mye av sin fokus på å komme ajour økonomisk, man har ryddet opp i gamle etterlatenskaper og også kjørt en restriktiv linje på kostnadssiden osv. Og det hjalp også betydelig at 3 div. menn kom i en pulje med normale reisekostnader for divisjonen.Det sparte klubben for ekstrakostnader på flere hundre tusen. Samtidig har man startet opp et arbeid for å bedre inntektssituasjonen som er lovende, men som krever mer arbeid og tettere oppfølging. Et vesentlig moment for klubben i utvelgelsen har derfor vært å finne en person som har den rette bakgrunnen både sportslig og markedsføringsmessig, i tillegg til alle de andre oppgavene en daglig leder i stor klubb med både bredde og topp skal ta seg av. Etter å ha vært 1,5 år i knestående med begrenset handlingsrom, er nå tiden kommet til å utvikle klubben videre både i topp og bredde. Da gjelder det å ha folk i alle posisjoner som er motivert og har kompetanse til å gjøre dette.  

Det er derfor en stor glede for klubben å presentere vår nye daglige leder Morten Røssland.

Morten er født i 1972 og har bakgrunn både fra idrettslag, salg og ledelse - altså mye av den nøkkelbakgrunn som styret har sett etter.

Sport:

Morten har sin bakgrunn fra Åsane Fotball hvor han startet som trener for et guttelag, for deretter å bli hentet opp som assistenttrener for klubbens A-lag på herresiden. Han fungerte også som hovedtrener i perioden 2011-2013.

Han har A-lisens Norsk Toppfotball trenerutdanning.

Han fungerte også en periode fra 2011 til 2013 som daglig leder for klubben.

Jobb

Morten har militær utdannelse og løyntnants grad i Forsvaret, men har siden 1996 arbeidet i det sivile arbeidslivet mye relatert til salgsarbeid og lederansvar. Han har vært distriktsansvarlig for Hertz Lease, salgsleder i Jæger Sentrum,BMW, daglig leder Mobile Bergen, salgssjef Kverneland Bil og daglig leder Norgestaxi, Bergen i tillegg til foran nevnte periode som daglig leder i Åsane Fotball.

Sivilt

Morten er bosatt i Åsane, er gift og har 3 barn 16-12 år gamle.

Morten startersin jobb i Arna Bjørnar den 01/02-2016 og vi ønsker ham lykke til med en veldig viktig jobb for klubben.

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift